Személyes beiratkozás. On-line beiratkozás elérhetősége és menete

 Kedves Szülők!

 

*   *   *

A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás időpontja 2024. április 18.csütörtökön 8.00 - 19.00 óra és  április 19-én pénteken 8.00 - 18.00. óra között lesz. A beiratkozás napján várunk minden tanköteles korba lépő gyermeket és szüleit a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányának bemutatása és a beiratkozás céljából. Kérjük, amennyiben módjukban áll, leendő első osztályos gyermeküket hozzák magukkal.

A beiratkozáshoz szükséges adatok - ahogy az a szülői értekezleten is elhangzott -, előzetesen, a Kréta rendszeren keresztül beküldhetők az intézmény számára, gyorsítva ezzel a beiratkozás folyamatát, ügyintézését. Az ehhez szükséges "Beiratkozási kérelmet", előzetes elektronikus jelentkezést ("BÁI" - értsd: Beiratkozás általános Iskolába) 2024.03.27. (szerda). 0:00 és 2024. 04.19. (péntek) 18:00 óra közötti időtartamban tudják a KRÉTA - e-Ügyintézés felületén elektronikusan beküldeni az intézménybe.

A tudnivalókról készült tájékoztató:

Tájékoztató_további_felvételi_lehetőségről.pdf

BÁI_Szülői_tájékoztató_2024.pdf

 Fontos tehát, hogy a szülőnek a beiratkozás napján (online beiratkozás esetén is) személyesen meg kell jelennie az intézményben és a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatni. A beiratkozás helyszíne iskolánkban az igazgatói iroda - Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola, Pilismarót, Rákóczi út 14.

A személyes beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

- a szülő személyes iratai

- a gyermek személyi igazolványa ennek hiányában születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek lakcím- és TAJ-kártyája

- amennyiben van, a gyermek sajátos nevelési igényéről szóló szakértői vélemény

 

Kitöltendő nyomtatványok, nyilatkozatok:

- Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan választásról

- Gondviselői nyilatkozat felügyeleti jogról

- Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról

- Hozzájáruló nyilatkozat kép- és hangfelvételek készítéséről

 

 Szeretettel várjuk Önöket és gyermeküket a beiratkozás alkalmával!

 

kép forrása: pixabay.com

Személyes és on-line beiratkozás

Webdesign