Nevelő-oktató munkánkról

 

Iskolánkban a 2022/2023. tanévben 8 évfolyamon 153 diák tanul, évfolyamonként egy-egy osztályban. A tanórák biztosítása mellett változatos egyéb foglalkozásokat kínálunk tanulóinknak. 

Foglalkozásaink:

Napközi 1-5. évfolyam számára 

Tanulószoba 6-8. évfolyamnak

Idegen nyelv tanítás: angol 4. évfolyamtól heti 3 órában.

Korrepetálások: magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia és angol tantárgyakból

Szakkörök: német, informatika, kiskertész, kalandozó, színjátszó szakkör

Művészeti foglalkozások: néptánc, tűzzománc szakkör

Tehetséggondozó foglalkozások: középiskolai előkészítő, matematikai, szövegértés, idegen nyelvi és természettudományi kompetenciafejlesztő foglalkozás, 

Fejlesztő foglalkozások, rehabilitáció a tanulókról készült szakértői véleményben meghatározottak szerint

Sport foglalkozások: tömegsport, labdarúgás (Bozsik Program), sportkör

Iskolapszichológusi ellátás, foglalkozás: egyéni pszichés megsegítés, csoportos mérések (pl. szociometria, tanulási stílus vizsgálata, vizsga helyzetre adott reakciók, stb.)

Kiemelt tanítási - nevelési programjaink:

TAN-TAN program (tanulásmódszertan átadása minden évfolyamon az életkornak megfelelő módon és tartalommal)

Környezettudatosságra nevelés: Örökös Öko-iskola és Madárbarát Iskola cím elnyerése, természet- és környezetvédelem jelenléte a mindennapokban (például újrahasznosításban való részvétel: papír-, műanyag-, elem-, zoknigyűjtés. Nevezetes napok: Állatok, Víz, Világnapja, Föld Napja, Madarak, Fák Napja, Föld Órája mozgalomban való részvétel. Te Szedd program, kapcsolattartás művelődési és kulturális intézményekkel, múzeumokkal, erdészettel.)

Kompetencia alapú oktatás, kooperatív munkaformák, változatos módszerek alkalmazása.

A tanítási napok ütemezése:

A tanítási nap kezdete igazodik a buszok érkezéséhez: minden reggel 7.30-kor kezdődnek az órák.

Reggeli ügyelet 7.00 - 7.30.

Délutáni ügyelet: 15.00 - 16.00.

Szabadidős programjaink a tanév során: 

Tökjó Buli, Mikulás, Karácsony, adventi gyertyagyújtás, farsang, osztálykirándulások, múzeumi órák, gyermeknap, családi nap, miniszter elnök- és miniszter választás, polgár- és törpavató ünnepség.

Diákönkormányzatunk működése: 

Diákönkormányzatunk köztársasági formában működik: vezetője Marótia Köztársaság miniszterelnöke, a diákok által választott vezető. Megválasztásának és beiktatásának ceremóniája a diákok szeptemberi programja. A köztársaság törpök (alsós tanulók) és polgárok (felsős diákok) közössége, szabadidős programjaikat a diákönkormányzat patronáló tanár és az osztályfőnökök segítségével szervezik. Tanév végi hagyományos ceremóniájuk a miniszter elnök és a miniszterek lemondása, az elsős és ötödikes gyermekek avatása törpökké, illetve polgárokká. 

Diákönkormányzatunk vezetősége lehetőség szerint szoros kapcsolatot tart a települési önkormányzattal, a járávny előtti években több alkalommal is részt vett a képviselőtestület ülésein.

 Táboraink:

Erzsébet- és Csodaszarvas táborokat szervezünk diákjainknak igénytől függően vegyes csoportban, vagy osztályszinten: kirándulásokkal, kézműves és játék foglalkozásokkal, vizes programokkal.

 

Nevelő-oktató munkánkról

Webdesign