Nevelő-oktató munkánkról

 

Iskolánkban a 2023/2024. tanévben 8 évfolyamon 140 diák tanul, évfolyamonként egy-egy osztályban. A tanórák biztosítása mellett változatos egyéb foglalkozásokat kínálunk tanulóinknak. 

Foglalkozásaink:

Napközi 1-4. évfolyam számára, három csoport 16.00 óráig (Napközi A csoport - 1. osztály, Napközi B csoport - 2 osztály, Napközi C csoport - 3-4. osztály)

Tanulószoba 5-8. évfolyam számára, két csoport 15.00 óráig (Tanulószoba A, Tanulószoba B)

Idegen nyelv tanítás: angol nyelv 4. évfolyamtól heti 3 órában.

Korrepetálások alsó tagozaton magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, felső tagozaton magyar nyelv és irodalom, matematika, kémia és angol tantárgyakból a tanulószobai foglalkozások keretében

Szakkörök: alsós mesekör és matematika, felső tagozaton kiskertész, kalandozó és történelem szakkör

Művészeti foglalkozások: tűzzománc szakkör

Tehetséggondozó foglalkozások: középiskolai előkészítő magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból

Fejlesztő foglalkozások, rehabilitáció a tanulókról készült szakértői véleményben meghatározottak szerint, kilenc csoportban (beilleszkedési, magatartási és tanulási nehézséggel küzdők, sajátos nevelési igényű és tanulásban akadályozott tanulók ellátása)

Sport foglalkozások: tömegsport - labdarúgás a Bozsik Program keretében

Iskolapszichológusi ellátás, foglalkozás: egyéni pszichés megsegítés, csoportos foglalkozások, mérések (pl. szociometria, tanulási stílus vizsgálata, vizsga helyzetre adott reakciók, stb.)

Kiemelt tanítási - nevelési programjaink:

TAN-TAN program (tanulásmódszertan átadása minden évfolyamon az életkornak megfelelő módon és tartalommal)

Környezettudatosságra nevelés: Örökös Öko-iskola és Madárbarát Iskola cím elnyerése, természet- és környezetvédelem jelenléte a mindennapokban (például újrahasznosításban való részvétel: papír-, műanyag-, elem-, zoknigyűjtés. Nevezetes napok: Állatok, Víz, Világnapja, Föld Napja, Madarak, Fák Napja, Föld Órája mozgalomban való részvétel. Te Szedd program, kapcsolattartás művelődési és kulturális intézményekkel, múzeumokkal, erdészettel. Állatvédelmi és Fenntarthatósági Témahétben való részvétel.

Kompetencia alapú oktatás, kooperatív munkaformák, változatos módszerek alkalmazása.

A tanítási napok ütemezése:

A tanítási nap kezdete igazodik a buszok érkezéséhez: minden reggel 7.30-kor kezdődnek az órák.

Reggeli ügyelet 7.00 - 7.30.

Délutáni ügyelet: 16.00 - 18.00. (szülői jelzés alapján, igény szerint)

Szabadidős programjaink a tanév során: 

Tökjó Buli, Mikulás, adventi vásár, adventi gyertyagyújtás, Karácsonyi műsor, farsang, osztálykirándulások, múzeumi órák, gyermeknap, családi nap, Marótia Köztársaság (DÖK) miniszterelnök- és miniszter választás, polgár- és törpavató ünnepség.

Diákönkormányzatunk működése: 

Diákönkormányzatunk köztársasági formában működik: vezetője Marótia Köztársaság miniszterelnöke, a diákok által választott vezető. Megválasztásának és beiktatásának ceremóniája a diákok szeptemberi programja. A köztársaság törpök (alsós tanulók) és polgárok (felsős diákok) közössége, szabadidős programjaikat a diákönkormányzat patronáló tanár és az osztályfőnökök segítségével szervezik. Tanév végi hagyományos ceremóniájuk a miniszterelnök és a miniszterek lemondása, az elsős és ötödikes gyermekek avatása törpökké, illetve polgárokká. 

Diákönkormányzatunk vezetősége lehetőség szerint szoros kapcsolatot tart a települési önkormányzattal, a járvány előtti években több alkalommal is részt vett a képviselőtestület ülésein. A 2022/2023. tanévben ezt a hagyományt felelevenítettük, folytattuk.

 Táboraink:

Erzsébet- és Csodaszarvas táborokat szervezünk diákjainknak igénytől függően vegyes csoportban, vagy osztályszinten: kirándulásokkal, kézműves és játék foglalkozásokkal, vizes programokkal.

 

Nevelő-oktató munkánkról

Webdesign