Marótia Köztársaság szervezete és működése

Részlet iskolánk Pedagógiai Programjából:
 
5.3 A diákönkormányzat
 
A közösségi élet fontos színtere: a diákönkormányzat. Több éve vezettük be, és sikeresen működik köztársasági formában diákönkormányzatunk. „Jó gyakorlatot” dolgoztunk ki, és publikálunk más iskolák számára.
 
A Diákönkormányzat működésének leírása:
 
A tanuló a maga személyében egyszerre ember, állampolgár, gyermek és valamely közoktatási intézmény tanulója. Ebből következik, hogy minden emberi jog, minden állampolgárt megillető és minden gyermeki jog megilleti. Iskolánk diákönkormányzatát annak érdekében hoztuk létre, hogy tagjai demokratikus légkörben dolgozzanak, tanuljanak, megéljék, tanulják a demokráciát.
 
Célunk, hogy diákjaink saját szervezetük kapcsán megismerkedjenek a felnőttek világával, köztársaságunk szervezeti felépítésével, tanácskozási formáival, a választások lebonyolításával, különböző funkciók feladataival, jogaikkal és érdekeik képviselésével. Ezért hoztuk létre mini köztársaságunkat, amelynek neve " MARÓTIA KÖZTÁRSASÁG ".
Polgárai felső tagozatos tanulók, az alsó tagozatosok pedig köztársaságunk területén "Törpföldön" készülnek arra, hogy felső tagozatos korukban teljes jogú polgárok legyenek. A tanulók önként vállalhatják polgárságukat, illetve törpségüket.
 
Minden évben ünnepélyes keretek között nyilvánítjuk törpökké illetve polgárokká a diákokat.
 
A közösségek osztályszintűek, a közösségen belül a következő funkciókra bíznak meg polgárokat:
- polgármester
- polgármester helyettes
- kultúra és médiafelelős
- sport és környezetvédelmi felelős
 
Jelölés és választás
 
A polgároknak négy miniszteri posztra lehet jelölteket állítaniuk, ezek a következők:
- miniszterelnök
- miniszterelnök helyettes
- kultúra és média miniszter
- sport és környezetvédelmi miniszter
 
Marótia Köztársaság szervezeti felépítése és tanácskozási szintjei:
 
Miniszterelnök:
 összefogja, irányítja, véleményezi a miniszterek és a polgárok munkáját. Adott fórumon képviseli a köztársaság polgárait illetve iskolánkat.
 
Miniszterelnök helyettes:
 segíti a miniszterelnök munkáját és annak elfoglaltsága esetén teljes joggal helyettesíti azt.
 
Kultúra és média miniszter:
 versenyek, szakkörök munkáját figyelemmel kíséri, irányítja és tájékoztatja a kultúrosokat.
 összefogja, irányítja és tájékoztatja a felelősöket a következő feladatkörökben:
– faliújság,
– iskolai és iskolán kívüli rendezvények.
 
Sport és környezetvédelmi miniszter:
 összefogja, tájékoztatja a sport felelősöket a rendezvényekről, a helyi és más sporteseményekről, eredményekről,
 részt vesz Marótia sportéletének irányításában, megszervezésében és lebonyolításában.
 irányítja a környezetvédelmi feladatokért felelős gyermekeket, figyelemmel kíséri az iskola tisztaságát és környezetünk szebbé varázsolását.  

Marótia Köztársaság szervezete és működése

Webdesign